Tydzień dla profilaktyki

W dniach 01.09 – 16.09 przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”, która została ogłoszona przez MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizacje pozarządowe.

Czas ten był okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także jakie powinny być właściwe zachowania zdrowotne. Dzięki materiałom udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, szkoły otrzymały pakiet materiałów informacyjno- edukacyjnych, z którymi mogliśmy zapoznać się na korytarzach, podczas zajęć, oraz na profilu szkolnego Koła PCK na Facebooku.

Pamiętajmy, że uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej, a intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia.

Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw. 

 

 

 

KOMUNIKAT DO MATURZYSTÓW!!!

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie
w dniu 05.07.2022 r. od godz. 13.00


"Tak jak gdyby nas nigdy nie było ..."

Zagłada Żydów w ramach "Aktion Reinhardt"

 

Nasze liceum wzięło udział w projekcie edukacyjno-naukowym upamiętniającym 80 rocznicę zagłady Żydów na ziemiach polskich pod kryptonimem "Aktion Reinhardt".

W czerwcu w części klas przeprowadzono pierwsze lekcje projektowe z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych w postaci filmu i publikacji opracowanych przez Muzeum Getta Warszawskiego.

Kolejnym etapem projektu będzie wystawa, dotycząca "Aktion Reinhardt" i kontynuacja cyklu zajęć w pozostałych klasach licealnych we wrześniu 2022 roku.
Zajęcia poprowadzą nauczyciele historii Pani M. Kuchniak oraz Pani K. Domagała.

Program "80 rocznica "Aktion Reinhardt " (1942 - 1943)" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego, Towarzystwem Projektów Edukacyjnych, Żydowskim Instytutem Historycznym i Państwowym Muzeum na Majdanku.

Warto również przypomnieć, że Liceum Ogólnokształcące w Bogorii corocznie bierze udział w "Akcji Żonkile" upamiętniającej Powstanie w Getcie Warszawskim.

 

 

    Międzynarodowy Konkurs Historyczny

„Śladami historii Polski - skąd nasz ród ‘’

 

Sukces naszych uczennic w konkursie realizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W skład Komitetu Honorowego weszło min. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tematyka przedsięwzięcia obejmowała historię Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne.
Celem konkursu było przybliżenie historii państwa i narodu także w zakresie międzynarodowym.
Konkurs trwał od 7 lutego 2022r. , a jego koniec zwieńczyła Uroczysta Gala 10 czerwca 2022r. , gdzie zaprezentowano prace zwycięzców i wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Uczennica kl.IIIB Jagna  Nalepa jest laureatką III miejsca w kategorii - film. Jej etiuda filmowa „Patriotyzm po polsku” ukazuje spojrzenie na historię i współczesność „małej Ojczyzny’’.

W kategorii - praca plastyczna wyróżniona została uczennica kl.IIB Oliwia Mocak.
Jej praca dotyczyła problematyki Holokaustu i Auschwitz.

W  kategorii - pieśń patriotyczna wyróżniona została uczennica kl.IA Julia Marcinkowska za wykonanie utworu „Ojczyzna ma’’.

Sukces naszych licealistek jest znaczący, bowiem pokonały uczestników z wielu krajów świata.
Uczennice przygotowała p. Małgorzata Kuchniak .

 

 

Film "Patriotyzm po polsku - Jędrusie"  Kliknij tutaj -> 

Pieśń "Ojczyzna ma" Kliknij tutaj ->

Serdecznie gratulujemy sukcesu !!!

 

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

ŚWIĘTOKRZYSKIM SZLAKIEM LITERACKIM.

 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Termin realizacji: październik 2021 – czerwiec 2022
 2. Adresaci innowacji: młodzież LO w Bogorii
 3. Autorzy innowacji: A. Mikula, G. Czerwik

 

CELE INNOWACJI 

Cel główny: 

 • Poznanie sylwetek i twórczości pisarzy naszego regionu.
 • Poznanie pięknych zakątków Polski związanych z życiem i twórczością pisarzy.
 • Podnoszenie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 Cele szczegółowe: 

 • Uwrażliwianie na piękno literatury.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez czytanie książek.
 • Rozbudzanie w młodym pokoleniu nawyków czytelnictwa.
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miejscowością.
 • Wzmacnianie poczucia dumy z bycia Polakiem.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
 • Kształtowanie nawyków czytelnictwa.
 • Wyrabianie szacunku do literatury.
 • Kształtowanie odpowiednich zachowań podczas wycieczek. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytych informacji.
 • Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu. 
Czytaj więcej...

 

„Bóg, Honor, Ojczyzna” – to hasło przewodnie akademii środowiskowej z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą przygotowali uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii.


               Uroczystości  religijno – patriotyczne rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza Leszka Białasa w Sanktuarium Matki Bożej Bogorysjkiej. Następnie poczty sztandarowe, dyrekcja, goście – z panem Wójtem Marcinem Adamczykiem na czele – nauczyciele, uczniowie, rodzice i mieszkańcy Gminy Bogoria obejrzeli program artystyczny w murach ZPO. Były scenki rodzajowe, wiersze, tańce tradycyjne i nowoczesne, a także piosenki okolicznościowe: „Wolność”, „Uwierz, Polsko!”, „Litania”, „Witaj, majowa jutrzenko!”.


               Nasze liceum podczas akademii z wielkim powodzeniem reprezentowali: Aleksandra Słomka, Weronika Boroń, Julia Marcinkowska, Marta Wiśniewska, Maciej Zając, Piotr Wątroba - pod opieką pani Grażyny Czerwik i pani Magdaleny Pańczyk .


               Na koniec uroczystości pan Wójt Marcin Adamczyk i pani dyr. Anna Niziałek podziękowali serdecznie dzieciom oraz młodzieży za występy, a gościom i mieszkańcom Gminy Bogoria za wspólne świętowanie 3 Maja.  

Wycieczka integracyjna do Kurozwęk

01.06.2022r. w piękny słoneczny dzień uczniowie naszego liceum udali się do Kurozwęk w celu integracji, spędzenia czasu na łonie natury i świętowania Dnia Dziecka.

Młodzież z klas Ia, IIa, IIIa wraz z opiekunami: p. Anną Mikulą, p. Grażyną Czerwik oraz p. Magdaleną Wojnarowską mieli okazję zwiedzić tereny tamtejszego pałacu.

Po przyjeździe na miejsce na uczniów czekało już ognisko, gdzie mogli wspólnie piec kiełbaski i prowadzić długie rozmowy. Było to świetną formą integracji! W naszej szkole jest wielu utalentowanych uczniów. Toteż atmosfera była wspaniała. Nie zabrakło gry na gitarze i śpiewu popularnych utworów. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć zwierzęta przebywające w Kurozwękach, m.in. bizony czy też konie, a także spróbować swych sił w przejściu przez labirynt.


W ten piękny czerwcowy dzień nasi uczniowie mogli spacerować, relaksować się, odpoczywać od obowiązków szkolnych oraz oderwać się, chociaż na chwilę, od świata internetu.
Mamy nadzieję, że wyjazd do Kurozwęk w Dzień Dziecka wpisze się w tradycję naszej szkoły.

Zdjęcia z wycieczki -->

 

Wycieczka do kina „Helios ‘’ w Kielcach.

26 maja 2022 roku uczniowie klas :I a ,II a ,III a wraz z opiekunami : p. Anną Mikulą , p. Grażyną Czerwik i p. Magdaleną Wojnarowską  udali  się do kina w Kielcach .

Obejrzeli tam przepiękny film o miłości na tle wydarzeń historycznych -„Marzec 68”.

Dla młodzieży była to wspaniała lekcja historii.
Uczniowie mogli przenieść się do czasów PRL-u, zapoznać się z realiami ówczesnej Polski.
Poznać wydarzenia rozgrywające się w marcu 1968 roku ,kiedy to studenci protestowali przeciwko bezprawnemu relegowaniu kolegów z uczelni oraz w obronie zdjętych z afisza „Dziadów ‘’ w reżyserii Kazimierza Dejmka wystawianych w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Na tle historii młodzież mogła poznać losy Hani i Janka .Ich rodziny znajdowały się po przeciwnej stronie marcowej barykady. Młodzi ,szaleńczo w sobie zakochani ,niczym Romeo i Julia z dramatu Szekspira ,w ogarniętym buntem kraju walczą o swoje uczucia .

Nasi uczniowie z zainteresowaniem oglądali film ,dzielili się wrażeniami i może kiedyś wykorzystają go jako kontekst podczas pisania rozprawki  ,bądź na lekcjach historii.