Święto Liczby Pi

W dniu 14.02.2024 po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Święto Liczby Pi. Celem obchodów tego dnia było poznanie najsłynniejszej stałej matematycznej, a także: rozwijanie kreatywności i pracy zespołowej, promocja talentów, zaciekawienie treściami matematycznymi, rozbudzenie wrażliwości poetyckiej i umiejętności literackich uczniów, doskonalenie umiejętności językowych, informatycznych i plastycznych.

W tym dniu rozdaliśmy także nagrody dla licealistów biorących udział w konkursach na Pi-emat, prezentację, przygotowanie plakatu o treści matematycznej oraz recytację z pamięci jak największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π, czyli konkurs na „Mistrza Pi”.

Dzięki wielu sponsorom, do których należeli:

@Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

@Wydawnictwo Nasza Księgarnia

@Matbryk

@Wydawnictwo Nowik

@WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

@EGMONT

@OSSOM matematyka

@Rada Rodziców

 do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród, dzięki którym nasi uczniowie rozszerzą wiedzę matematyczną oraz logiczne myślenie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Dodatkową atrakcją dla biorących udział w konkursach, a także uczniów zainteresowanych matematyką,  był wyjazd na organizowane na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Święto Liczby Pi, który dla zwycięzców poszczególnych konkursów ufundowała Dyrekcja.

Konkurs I polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o liczbie Pi. Nagrody otrzymały: Klaudia Staszczak i Wiktoria Kosik z klasy 2a.

Konkurs II to napisanie Pi-ematu - to wiersze (i teksty), które mają pomóc w zapamiętaniu jak największej ilości cyfr liczby π. Zasada ich tworzenia jest prosta - liczba liter w kolejnych wyrazach tekstu odpowiada kolejnym cyfrom rozwinięcia dziesiętnego π. W tym konkursie nagrodę otrzymała Magdalena Kosiarska z klasy Ia. Poniżej prezentujemy jej dzieło:

π ≈ 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 10

   3   1    4    1      5           9         2      6        5      

ZPO i cudo π razem podróżują do głębin matmy.

   3     5          8               9             7              9         3

Nie zaćmi uczniowi ogólniaka Buczyna, geometrii tej,

  2   3        8           4          6

co zna średnicę, pola, obwody.

   2      6

LO śpiewa,

   4      3     3           

mózg śpi, śni      

       8         3   2       7            9

wiosenna Tyś Pi potężna Ludolfina.

   5    0   2      8               8          4

Stała ... Pi wielkość, własność koła.

  1     9               7     1     6            9         3         9              9          3       7          5    1   0

 I uczniowie  Bogorii z liceum zamyśleni już analizują, wyliczają, coś rachują, stałą π ... 

 

Trzeci konkurs to ogłoszenie Mistrza liczby Pi. Wzięli w nim udział: Milan Kochanowski z klasy Ic, Oliwia Kosowicz z klasy I a i Kamil Makuła z klasy Ib. Podjęli się oni bardzo trudnego zadania i we wtorek wyrecytowali przed komisją rozwinięcie liczby Pi. Tytuł mistrza przypadł Milanowi, który pobił nasz szkolny rekord recytując 314 cyfr rozwinięcia liczby Pi w czasie 7 minut i 5 sekund. Przypominamy, że do rekordu Polski - 2333 cyfry rozwinięcia - jeszcze troszkę brakuje, ale kiedy się trenuje, wszystko jest możliwe!

Ostatnim konkursem był konkurs na plakat z okazji Święta Liczby Pi. Ta konkurencja przyciągnęła największą ilość zainteresowanych licealistów, jury przyznało zatem kilka miejsc ex aequo.

Pierwsze miejsce zajęły

  • Weronika Orzech, klasa IIIa
  • Natalia Obarzanek, klasa IIa
  • Alicja Gawłowska, klasa IIb

II miejsce:

  • Julia Raban, klasa Ia
  • Aleksandra Pakaszewska, klasa IIIa
  • Alicja Błasiak, klasa IIa

Za zajęcie III miejsca:

  • Anna Mazur, klasa IIa
  • Gabriela Kaczmarczyk, klasa Ia
  • Hubert Bryła, klasa IIa

Ostatnią częścią obchodów było wspólne oglądanie filmu pt. "Życie Pi", przy którym wprost nie mogło zabraknąć Apple Pie, czyli słodkiej niespodzianki w postaci przepysznej szarlotki.

Mamy nadzieję, że Święto Liczby Pi stanie się tradycją naszej szkoły i będzie kontynuowane w przyszłości, na chwałę naszej królowej nauk.

Przygotowały: p. I. Urbańska, W. Glica, S. Maj.

 

Wojewódzki Etap Olimpiady Wiedzy o ZUS

W dniu 5 marca uczniowie naszego liceum w osobach Aleksandra Pakaszewska, Patrycja Syzduł i Michał Łuszcz, wzięli udział w Wojewódzkim Etapie Olimpiady Wiedzy o ZUS na Wydziale Prawa UJK w Kielcach. Chociaż nie udało się przejść do Etapu Ogólnopolskiego, to cała trójka wraz z opiekunem, Panią Ewą Wątrobą, wróciła wzbogacona o cenną wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych. Ponadto mieli okazję zwiedzić mury gmachu kieleckiej uczelni i dowiedzieć się, jak to jest być studentem prawa. Może któreś z nich wybierze właśnie taki kierunek kariery...? Tego im życzymy oraz sukcesów w kolejnych konkursach i zmaganiach naukowych!

Konkursy matematyczne
W dniu 29 lutego nasza szkoła brała udział w aż dwóch konkursach matematycznych.
✔️ Pierwszy z nich, w którym nasi uczniowie mierzą się z Królową Nauk już trzeci raz, to III Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II ze szkół województwa świętokrzyskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 15 uczniów.
✔️ Drugi dzisiejszy konkurs, to Mecz Matematyczny (konkurs drużynowy), w którym nasza szkoła ma przyjemność uczestniczyć pierwszy raz.
Wszystkim dzisiejszym zawodnikom już dziś serdecznie gratulujemy!!
Opiekunami uczniów są p. Iwona Urbańska i p. Wioleta Glica.
 
XXII Olimpiada Znajomości Afryki
2 marca o godz. 10.00 w całej Polsce odbył się II etap XXII Olimpiady Znajomości Afryki. Brało w nim udział prawie dwa tysiące uczniów szkół ponadpodstawowych ze wszystkich województw. Uczniowie odpowiedzieli na 70 pytań testowych. Bartłomiej Opolski i Jarema Lewita, uczniowie naszej szkoły, test II etapu pisali w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach. Czekamy na wyniki i życzymy sukcesu 
Opiekunem merytorycznym uczniów jest p. M. Wojnarowska.
 
 
OLIWIA MOCAK LAUREATKĄ KONKURSU LITERACKIEGO
Oliwia Mocak laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Sztuczna inteligencja Lema" 
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu pracy literackiej, której celem było dokonanie analizy twórczości S. Lema pod kątem opisywanej przez niego rozwoju sztucznej inteligencji oraz sprawdzenie w jakiej formie i w jakim stopniu jest ona wykorzystywana w obecnym życiu.
Zadanie było bardzo trudne, wymagało dogłębnej znajomości twórczości Lema oraz ogromnej kreatywności. Oliwia znakomicie sobie z nim poradziła  i znalazła się w gronie 10 laureatów z całej Polski.
Warto było walczyć, bowiem nagrodą jest tablet
Oliwia przygotowywała się pod kierunkiem p. Anny Mikuli.
Gratulujemy sukcesu

WYJAZD EDUKACYJNY DO KINA 

17 stycznia uczniowie naszego liceum wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do kina Helios w Kielcach. Obejrzeli film historyczny ,,Powstaniec 1863".
Dostarczył on młodym ludziom niesamowitych przeżyć. Pokazał trudną drogę Polaków ku niepodległości. Dodatkowo uczniowie mogli podziwiać wspaniałą grę aktorską wybitnych artystów.
Dla młodzieży była to wspaniała lekcja patriotyzmu. Takie projekcje kształtują poczucie tożsamości narodowej i postawę patriotyczną.
 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA RETORYCZNA

Uczniowie naszego liceum po raz kolejny przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej organizowanej przez KUL.
8 stycznia wzięli udział w II okręgowym etapie tej olimpiady, który odbył się w ŚCDN w Kielcach .
Nasze uczennice: W. Mazur, A. Słomka, M. Szymańska, M. Szczepańska, M. Żółciak, A. Gawłowska i K. Kawalec znalazły się wśród 12 uczniów reprezentujących województwo świętokrzyskie. 
Przypomnijmy, że w I etapie młodzież zmierzyła się z pisemną wypowiedzią retoryczną. Natomiast na kolejnym etapie zadaniem młodych ludzi było wygłoszenie tekstu o charakterze retorycznym. Było to niemałe wyzwanie.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki.
Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem p. A. Mikuli, p. G. Czerwik i p. S. Maj.
 
,,Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość
Twojej troski o drugiego człowieka.’’
Po raz kolejny społeczność ZPO w Bogorii na czele z Panią Dyrektor Anną Niziałek i Panem Wójtem Marcinem Adamczykiem włączyła się w akcję pomocy dla podopiecznych Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.
Dzięki życzliwości Dyrekcji, Pana Wójta, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów, a także innych ludzi dobrej woli udało się zebrać dużo zabawek, słodyczy, artykułów spożywczych i chemicznych.
Wszystkim darczyńcom przyświecały słowa Św. Jana Pawła II: ,,Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje’’.
Koordynatorami akcji byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i PCK - organizacji działających w naszej placówce.
Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, jeszcze raz serdecznie dziękujemy