"Tak jak gdyby nas nigdy nie było ..."

Zagłada Żydów w ramach "Aktion Reinhardt"

 

Nasze liceum wzięło udział w projekcie edukacyjno-naukowym upamiętniającym 80 rocznicę zagłady Żydów na ziemiach polskich pod kryptonimem "Aktion Reinhardt".

W czerwcu w części klas przeprowadzono pierwsze lekcje projektowe z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych w postaci filmu i publikacji opracowanych przez Muzeum Getta Warszawskiego.

Kolejnym etapem projektu będzie wystawa, dotycząca "Aktion Reinhardt" i kontynuacja cyklu zajęć w pozostałych klasach licealnych we wrześniu 2022 roku.
Zajęcia poprowadzą nauczyciele historii Pani M. Kuchniak oraz Pani K. Domagała.

Program "80 rocznica "Aktion Reinhardt " (1942 - 1943)" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego, Towarzystwem Projektów Edukacyjnych, Żydowskim Instytutem Historycznym i Państwowym Muzeum na Majdanku.

Warto również przypomnieć, że Liceum Ogólnokształcące w Bogorii corocznie bierze udział w "Akcji Żonkile" upamiętniającej Powstanie w Getcie Warszawskim.