Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2022/2023

 

  

Klasa humanistyczna

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Chełminiak Julia

2.

Buba Kamila

3.

Nowak Jan

4.

Nowak Kacper

5.

Snopek Julia

6.

Błasiak Alicja

7.

Sadłocha Natalia

8.

Nowak Julia

9.

Mazur Anna

10.

Łuszcz Aleksandra

11.

Reperowska Michalina

12.

Bryła Hubert

13.

Baran Olaf

14.

Pietras Oliwia

 

Klasa matematyczna

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Pyza Piotr

2.

Tomporowska Maria

3.

Łoch Tomasz

4.

Wątroba Maciej

5.

Lech Patryk

6.

Czaja Mateusz

7.

Fijałkowski Piotr

8.

Motyka Fryderyk

9.

Macias Klaudia

 

Klasa biologiczna

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Nowak Mateusz

2.

Orlikowska Nadia

3.

Foryś Karolina

4.

Bartnik Maja

5.

Wojnarowska Magdalena

6.

Nowak Emilia

7.

Gawłowska Alicja

8.

Sierant Jakub

9.

Maj Aleksandra

10.

Gałczyńska Amelia

11.

Wrona Julita

12.

Kawalec Karina

13.

Gąsiorek Oliwia

14.

Bąk Natalia

15.

Utnik Natalia

 

Klasa mundurowa

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Falasa Konrad

2.

Domagała Marcin

3.

Piechociński Filip

4.

Kadela Nikola

5.

Różalski Jakub

6.

Adamczyk Jakub

7.

Zaleśny Bartłomiej

8.

Szcześniak Maja

9.

Kosik Wiktoria

10.

Dziedzic Alicja

11.

Obarzanek Natalia

12.

Belazouz Adrian

13.

Staszczak Klaudia

 

Załącznik nr 1.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2022/2023

 

Klasa humanistyczna

L.p.

Nazwisko i imię

Oryginał/Kopia

1.

Chełminiak Julia

O

2.

Buba Kamila Agnieszka

O

3.

Nowak Jan

O

4.

Nowak Kacper

O

5.

Snopek Julia Magdalena

O

6.

Baran Olaf

O

7.

Błasiak Alicja

O

8.

Sadłocha Natalia

O

9.

Nowak Julia Roksana

O

10.

Mazur Anna

O

11.

Łuszcz Aleksandra

O

12.

Reperowska Michalina

K

13.

Bryła Hubert Norbert

K

14.

Patrzałek Wiktoria Karolina

K

 

 

Klasa matematyczna

L.p.

Nazwisko i imię

Oryginał/Kopia

1.

Pyza Piotr

O

2.

Utnik Natalia

O

3.

Tomporowska Maria

O

4.

Macias Klaudia

O

5.

Łoch Tomasz Piotr

O

6.

Wątroba Maciej

O

7.

Lech Patryk

O

8.

Czaja Mateusz

O

9.

Fijałkowski Piotr

O

10.

Motyka Fryderyk

O

11.

Krasa Mikołaj

K

12.

Patrzałek Wiktoria Karolina

K

 

 

Klasa biologiczna

L.p.

Nazwisko i imię

Oryginał/Kopia

1.

Nowak Mateusz Ksawery

O

2.

Orlikowska Nadia Daria

O

3.

Foryś Karolina

O

4.

Bartnik Maja

O

5.

Wojnarowska Magdalena Weronika

O

6.

Nowak Emilia Wiktoria

O

7.

Gawłowska Alicja

O

8.

Sierant Jakub Adam

O

9.

Maj Aleksandra Marta

O

10.

Gałczyńska Amelia

O

11.

Wrona Julita Marlena

O

12.

Kawalec Karina

O

13.

Gąsiorek Oliwia

O

14.

Bąk Natalia Wiktoria

O

15.

Bogacka Klaudia Marta

K

16.

Iskra Gabriela

K

17.

Banaś Weronika Anna

K

18.

Pruś Weronika

K

19.

Kuśmierz Kacper

K

20.

Orłowska Sara

K

21.

Brocki Bartosz

K

22.

Kaczmarska Natalia

K

23.

Patrzałek Wiktoria Karolina

K

 

Klasa mundurowa

L.p.

Nazwisko i imię

Oryginał/Kopia

1.

Falasa Konrad Piotr

O

2.

Domagała Marcin Paweł

O

3.

Piechociński Filip

O

4.

Kadela Nikola Karolina

O

5.

Różalski Jakub

O

6.

Adamczyk Jakub

O

7.

Zaleśny Bartłomiej

O

8.

Szcześniak Maja Kinga

O

9.

Kosik Wiktoria

O

10.

Dziedzic Alicja Martyna

O

11.

Obarzanek Natalia Patrycja

O

12.

Belazouz Adrian Maciej

O

13.

Brzyszcz Kinga

K

14.

Staszczak Klaudia

K

15.

Chynek Bartosz Karol

K

16.

Suchojad Nikola Maria

K

  

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów  w dniach od 22 do 29 lipca 2022 r. potwierdzają wolę przyjęcia do placówki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

 


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 20 lipca 2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

21 lipca 2022 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej

od 22 lipca do 29 lipca 2022 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r.  do godz. 14.00

 

 Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023:

 

Liceum Ogólnokształcące:

  • profil humanistyczny: historia, język angielski.
  • profil matematyczny: fizyka, informatyka.
  • profil biologiczny: biologia, chemia.
  • profil mundurowy: historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Wniosek o przyjęcie  do liceum