Lista uczniów przyjętych

do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2021/2022

 

KLASA I A

 Klasa na zajęciach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym będzie dzielona na grupy.

 

Lp Nazwisko i Imię Grupa
1 Karwacki Piotr matematyczna
2 Janik Jakub matematyczna
3 Zając Maciej matematyczna
4 Mazur Weronika matematyczna
5 Wiśniewska Marta matematyczna
6 Dyka Kamil matematyczna
7 Lewita Jarema matematyczna
8 Słomka Aleksandra biologiczna
9 Marcinkowska Julia biologiczna
10 Orzech Weronika biologiczna
11 Sajda Anna biologiczna
12 Boroń Weronika biologiczna
13 Głodowska Aleksandra biologiczna
14 Myga Martyna humanistyczna
15 Dywan Oliwia humanistyczna
16 Górska Martyna humanistyczna
17 Szymańska Maja humanistyczna
18 Dyl Martyna humanistyczna
19 Opolski Bartłomiej humanistyczna

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych

do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2021/2022 

 

       Lp.  Nazwisko i imię                                 

 1. Karwacki Piotr
 2. Janik Jakub
 3. Zając Maciej
 4. Mazur Weronika
 5. Wiśniewska Marta
 6. Dyka Kamil
 7. Lewita Jarema
 8. Kędzierska Oliwia
 9. Zybała Karina
 10. Słomka Aleksandra
 11. Marcinkowska Julia
 12. Orzech Weronika
 13. Sajda Anna
 14. Boroń Weronika
 15. Głodowska Aleksandra
 16. Strzyż Anna
 17. Myga Martyna
 18. Dywan Oliwia
 19. Górska Martyna
 20. Szymańska Maja
 21. Dyl Martyna
 22. Opolski Bartłomiej
 23. Błąd Karolina
 24. Chłodnicka Adrianna
 25. Mocak Wiktoria
 26. Nawrocki Mateusz

 

Zakwalifikowani kandydaci w dniach od 23 do 30 lipca 2021 r. potwierdzają wolę przyjęcia do placówki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

 

 

REKRUTACJA 2021/2022

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące:

 • profil humanistyczny: historia, język angielski.
 • profil matematyczno – fizyczny: fizyka, informatyka.
 • profil biologiczno – chemiczny: biologia, chemia.
 • profil mundurowy: historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Harmonogram rekrutacji 2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25czerwca  do 14 lipca 2021.
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

22 lipca 2021

4.

Przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.  
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00

 

  Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Bogorii