LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca  do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 17 lipca 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

18 lipca 2024 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej

od 18 lipca do 24 lipca 2024 r. do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 lipca 2024 r. 

 
 

 Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji
w roku szkolnym 2024/2025:


Liceum Ogólnokształcące:

  • profil humanistyczny: historia, język angielski.
  • profil matematyczny: fizyka, informatyka.
  • profil biologiczny: biologia, chemia.
  • profil mundurowy: historia, wiedza o społeczeństwie

 

Wniosek o przyjęcie  do liceum