Sport w naszej szkole 

 

Wydarzenia i osiągnięcia sportowe w naszej szkole

 

Wydarzenia sportowe 2009/2010

                  Pozycja                                                         Ranga zawodów        
II Miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych   w Piłce Ręcznej Chłopców.
II Miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa UKS „ Zorza” Bogoria.
II Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców.
II Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców.
II Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt.
II Miejsce w Mistrzostwach Powiatu i Piłce Ręcznej Dziewcząt.

 

  Wydarzenia sportowe 2010/2011

                  Pozycja                                                         Ranga zawodów        
IV Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym chłopców.
VI Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców.
IV Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt.
V Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców.
III Miejsce w Mistrzostwach w tenisie stołowym dziewcząt.
III Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.
II Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców.

 

Wydarzenia sportowe 2011/2012

                  Pozycja                                                         Ranga zawodów        
III Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.
III Miejsce w VIII Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej.
III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt.
VI Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców.
II Miejsce w Mistrzostwach w tenisie stołowym dziewcząt.
III Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców.
V Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt.
IV Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców.

 

   Wydarzenia sportowe 2012/2013

                  Pozycja                                w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych.                         Ranga zawodów        
III Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.
III Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców.
VI Miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS ‘’Biegi Przełajowe’’ dziewcząt i chłopców (drużynowo).
III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt.
IV Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców.
IV Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców.

 

Wydarzenia sportowe 2013/2014

                  Pozycja                                                         Ranga zawodów        
III Miejsce w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych.w
III Miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych.
V Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców.
III Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców.
V Miejsce w X Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
III Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym.
II Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców.

 

Wydarzenia sportowe 2014/2015

                  Pozycja                                                         Ranga zawodów        
III Miejsce w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych.
II Miejsce ww XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza dla Dominiki Szymańskiej na dystansie 2000m.
I Miejsce w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza dla Huberta Stemplowskiego na na dystansie 2500m.
II Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców.
V Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców.
I Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym.
IV Miejsce w XI Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej.
IV Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Siatkowej.

 

  Wydarzenia sportowe 2015/2016

                  Pozycja                                                         Ranga zawodów        
V Miejsce w XVIII Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych.