Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej przedstawione 24 marca 2024r. nie było tradycyjną formą ukazania wydarzeń z życia Pana Jezusa. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali bohaterów i zdarzenia, które dotyczyły tych najważniejszych dni, ale o których Pismo Święte podaje jedynie szczątkowe informacje. W pierwszej scenie przenieśliśmy się do więzienia, gdzie na wyrok oczekiwali Mares i Dyzma-mężczyźni, którzy za chwilę umarli na krzyżu obok Pana Jezusa. Był z nimi również Barabasz, ostatecznie ułaskawiony i uwolniony. W drugiej zobaczyliśmy rozterki Klaudii, żony namiestnika rzymskiego Poncjusza Pilata. Opowiedziała nam ona swój sen, wspominany przez Ewangelię jako źródło udręki i smutku dla tej kobiety. W trzeciej scenie Malchus, żołnierz rzymski, podzielił się z nami doświadczeniami z pojmania Jezusa i wątpliwościami dotyczącymi jego uzdrowienia, zaś w czwartej byliśmy świadkami - wraz z niemal wszystkimi bohaterami Misterium - śmierci Jezusa na krzyżu. Był to moment, w którym jasno widać, kto wykazał się wiarą w czasie tych wydarzeń, a kto ostatecznie zwątpił w moc Zbawiciela...