Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną  przy Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii.

Cele konkursu

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
 2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów.
 3. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III LO.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednej recenzji książki i dostarczenie jej do biblioteki szkolnej w formie tradycyjnej (wydruk) lub w postaci pliku tekstowego do 31 maja 2021 roku.
 3. Wszystkie recenzje znajdą się na stronie internetowej biblioteki.
 4. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.
 5. Recenzje muszą być napisane osobiście przez uczestnika konkursu.
 6. Organizator nie zwraca złożonych prac oraz zastrzega sobie prawo do publikowania na potrzeby biblioteki i szkoły bez dodatkowej zgody autorów.

Nagrody

 1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa wyłoni laureatów.
 2. Autorzy najlepszych prac otrzymają oceny bardzo dobre z j. polskiego.
 3. Lista wyróżnionych zostanie ogłoszona w trakcie "Tygodnia języka polskiego" oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły.